Curs de screening (feb 2013)

 

 

Curs de „Screening, identificare și evaluare timpurie a copiilor și adolescenților cu probleme specifice de sănătate mintală”

Liga Română pentru Sănătate Mintală organizează, în perioada februarie – iulie 2013, cursul de „Screening, identificare și evaluare timpurie a copiilor și adolescenților cu probleme specifice de sănătate mintală” ce se adresează medicilor de familie, medicilor școlari și medicilor pediatri din Romania.

Programul de formare se desfășoară în cadrul proiectului „Soluții inovative pentru Sănătatea Copiilor” finanțat din Fondul Social European, POS DRU 2007-2013, Axa prioritară nr. 3 - „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenție 3.2. „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”.

Cursul este gratuit și a fost creditat de Colegiul Medicilor din Romania cu 9 credite de Educație Medicală Continuă.

Durata cursului este de două zile, iar în cadrul cursului vor fi abordate din punct de vedere al screening-ului patru teme majore: anxietate, depresie, ADHD, tulburări de spectru autist.

Fiecare medic interesat să participe la acest curs, va furniza un document justificativ care să ateste profesia, dreptul de liberă practică, copie a BI/CI și va completa documentele cerute de către AM POSDRU (Autoritatea de Management a Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane).

Cursul se desfășoară în grupe de 25 - 30 de participanți (medici de familie, medici școlari și medici pediatri).

Pentru orice informație, vă rugam să contactați Liga Română pentru Sănătate Mintală la numerele de telefon: 021 252 08 66 și 021 252 60 11 sau prin email: LRSM@CLICKNET.RO

Persoana de contact: Raluca Nica

 

categoria articolului: