Adunarea Generală a Colegiului Medicilor Ialomița - 2024În atenția membrilor Colegiului Medicilor Ialomița!

Pe data de 26.03.2024, ora 12:30, la sediul Colegiului Medicilor Ialomița, în sala de sedinţe, va avea loc Adunarea Generală a Colegiului Medicilor Ialomița.

Conform Statutului CMR, art.38 adoptarea Ordinii de zi se va face în prezența a două treimi din numărul total al membrilor săi, cu majoritate simplă de voturi.

În cazul neîndeplinirii cvorumului se va reprograma pentru data de 05.04.2024 ora 12:30. la sediul Colegiului Medicilor Ialomița.

categoria articolului: