Anunt Adunarea Generală a Colegiului Medicilor IalomițaÎn atenția membrilor Colegiului Medicilor Ialomița!

Pe data de 21.03.2022, ora 12:30, la sediul Colegiului Medicilor Ialomița, în sala de sedinţe, va avea loc Adunarea Generală a Colegiului Medicilor Ialomița.

Conform Statutului CMR, art.38 adoptarea Ordinii de zi se va face în prezența a două treimi din numărul total al membrilor săi, cu majoritate simplă de voturi.

 

categoria articolului: