Alegeri 2020

 

Alegeri – C.M. Ialomița – 2020

 

[PDF] ADRESA DSP - AMANARE ALEGERI

 

Vă înștiințăm că, în conformitate cu prevederile Regulamentului electoral și a Hotărârii Consiliului Colegiului Medicilor Ialomița, alegerile pentru organele de conducere și de control ale colegiului teritorial se vor desfășura, după cum urmează:

1. Depunerea candidaturilor:  1-10 februarie 2020, orele 9-14, la sediul CM Ialomița.

Pot candida medicii – membri ai Colegiului Medicilor Ialomița, care au cotizația de membru CMR achitată la zi și care întrunesc condițiile legale.

Declaraţia de candidatură  se depune personal la secretariatul Consiliului local, conform calendarului electoral mai sus-menționat.

Declaraţia de candidatură,  se completează pe un formular-tip, elaborat de către Comisia Electorală Centrală  şi care cuprinde următoarele menţiuni:

  • numele şi prenumele, domiciliul, specialitatea, gradul profesional şi acolo unde este cazul, titlul ştiinţific;
  • mandatele deţinute, inclusiv perioada, până în prezent în organele de conducere ale Colegiului Medicilor din România;
  • mandatul sau mandatele pentru care doreşte să candideze;
  • funcţiile pe care le deţine în alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale;
  • declaraţia pe propria răspundere conform căreia, în situaţii de incompatibilitate, îşi rezolvă situaţia în termenul prevăzut de lege;
  • data şi semnătura.

2. Desfăşurarea alegerilor :Turul I  –    7 martie 2020, orele 8-20

Turul II – 20 martie 2020, orele 8-20

*alegerile se vor desfăşura la sediul CM Ialomița din Str. Lacului, Nr. 36.

Tel/Fax: 0243233304, Email: colmedialomita@yahoo.com

 


[PDF] Decizia 1 CEL IL 110220 - Lista candidati validati


 

categoria articolului: